HISTORIA - AKTÍVNY JAZDCI S NAJSTARŠOU ÚČASŤOU


Ak prejdeme všetky štartove listiny a výsledky jednotlivých ročníkov súťaže, tak dá sa povedať, že ešte medzi "aktívnymi" jazdcami nájdeme aj takých, ktorý by mali pamätať začiatky prešovskej rally, resp. niečo z jej prvých ôsmych ročníkov /1976 - 1983/.V tomto smere "najstarším" pamätníkom je Vladimír BÁNOCI, dlhoročný spolujazdec Igora Drotára, ktorý sa zúčastnil už prvého ročníka Rally Prešov!. Aj keď v roku 2018 neabsolvoval žiadnu oficiálnu súťaž, má evidovaný posledný štart v decembri 2017 na Pražskom rallyšprinte /s Drotárom/ a preto ako bude uvedené nižšie, dá sa pokladať za ešte aktívneho spolujazdca. Prvé dva štarty na Rally Prešov odjazdil ešte s inými jazdcami/spolujazdcami /1976, 1979/, prvú spoločnú prešovskú súťaž s Igorom Drotárom absovovali v roku 1980, čo môžme pokladať za aktívnu posádku s najstarším zápisom v rámci Rally Prešov. Okrem už spominaných rokoch 1976 a 1979 pridal ešte štarty v rokoch 1980, 1981 a 1982.Igor DROTÁR je aktívny jazdec, ktorý je zapísaný v štartovej listine 5. ročníka 1980, čo je najstarší záznam aktívneho jazdca, ak nerátame spolujazdcov. Okrem toho štartoval ešte aj v roku 1982.

Ďalším aktívnym jazdcom, ktorý sa zúčastnil aj prvých ročníkov v Prešove je Jozef BÉREŠ sen., ktorého štarty evidujeme v rokoch 1981, 1982 a 1983. S tohto obdobia je pamätné hlavne jeho napichnutie Lady na mostík v Ruských Pekľanoch.Ďalším aktívnym pamätníkom je Miloš KOLENO sen. /na foto v červenom/, ktorý má zapísané štarty v rokoch 1982 a 1983. Toto meno nie je v rally príliš známe, ale ešte stále za zúčastňuje pretekov automobilov do vrchu so Škodou v rámci kategórie E1, naposledy v roku 2018.

V roku 1983 nájdeme v štartovej listine aj Stanislava KOIŠA /na foto v modrom/, ktorý znovu po viacročnej pauze usadol do závodného vozidla a absolvoval Rally Tatry 2019.

Medzi jazdcami Rally Prešov nájdeme aj Igora HORÁČKA, ktorý je evidovaný v štartových listinách v rokoch 1981 a 1983, ktorý je momentálne aktívny trochu ináč - robí technického komisára. © 2019 Slovakia Rally System (srs@srs.sk)